Betjäning

1. Personlig medicinsk rådgivning

Vi vägleder dig i rätt och ändamålsenlig användning av medicin. Vi hittar de läkemedelsmängder som passar dig bäst, både för din egen medicinering och för FPA-ersättning. Du kan få ytterligare ersättning från FPA för sjukvårdskostnader som överstiger den årliga självriskgränsen.

2. Övervakning av läkemedelskompatibilitet

Vi övervakar automatiskt läkemedelsinteraktioner och kontaktar vid behov din behandlande läkare.

3. Förnyande av recept

Om ditt recept behöver förnyas mellan läkarbesöken kan du göra en elektronisk begäran om receptförnyelse på apoteket. Begäran behandlas vanligtvis inom vården inom åtta dagar. Att förnya recept i vårt apotek är kostnadsfritt.

4. Kosmetiska råd

I vår personal finns utbildade skönhetsvårdare som du kan boka personliga tider och rådgivning med. Vi guidar dig i valet av de mest lämpliga produkterna och säsongens trender. Fråga oss om personlig vägledning även om smink och hudvård.

5. Dokument för utlandsresor

Det är alltid bra att ha dokumentation på receptbelagda läkemedel med dig när du reser utomlands. I de flesta fall räcker det med patientinstruktioner som läkaren skrivit ut eller den engelska sammanfattningsutskriften som finns på apoteket. Sammanfattningsutskriften är gratis för kunden. När du reser till Schengenländer måste du dock ha med dig ett Schengenintyg om du har med dig vissa läkemedel som främst påverkar centrala nervsystemet (CNS), psykotropa ämnen eller läkemedel som innehåller narkotiska ämnen. Mer information om handlingarna kan du få från vårt apotek och till exempel Kanta.fi.

6. Kontomedlemskap

Kontokundskap kommer i fråga för de som inte själva kan göra affärer på apoteket utan läkemedelsinköpen sköts av den egna personen eller en person som biträder dem. Vi fakturerar våra kontokunder en gång i månaden antingen via e-faktura eller genom direktbetalning.

7. Läkemedlens avfall

Mediciner, som inte är i kraft bör inte användas och de är problemavfall. Apoteken tar kostnadsfritt emot föråldrade mediciner för förstöring. Kvicksilvertermometrar, jodhaltiga mediciner (ex. Jodix –tabletter och Betadine preparat), Samt sprutor och nålar bör sorteras separat, medan andra läkemedel kan förvaras i samma påse.

Apoteken ersätter inte kunden mediciner, som expedierats, trots att de är oanvända, detta för att trygga läkemedelssäkerheten. Apoteket ansvarar för sin del för en korrekt behandling av de läkemedel, som expedieras och oanvända mediciner kan inte återtas till försäljning.

8. Betjalning på frammande språk

Vi betjänar våra kunder på följande språk: finska, engelska, svenska, ryska, och estniska.